Ordensutdelning till svenska medborgare?

Den 21 september 2021 kommer Kommittén om det offentliga belöningssystemet, de allmänna flaggdagarna och utformningen av anslaget till hovet (Förtjänstutredningen), under ledning av f.d. talmannen Björn von Sydow,
att presentera sin utredning om ett modernt belöningssystem, de allmänna flaggdagarna och
redovisningen av anslaget till hovet.

Societas Heraldica Lundensis och Societas Heraldica Upsaliensis ordnar i samarrangemang en diskussion
om förslaget samma kväll, den 21 september 2021 kl. 18.15. Mötet äger rum via Zoom.
Maila sekretariat@heraldik.org för att få länken.

Mötet inleds av Martin Sunnqvist, som skrivit en rättshistorisk utredning åt Förtjänstutredningen, och Elias Sonnek, som bl.a. sammanställt information om De nordiska ländernas riddarordnar till vår hemsida. Eric Bylander modererar samtalet.

Bilden visar kommendörstecknet av Kungl. Svärdsorden. Denna orden instiftades år 1748 och har inte delats ut sedan år 1974.