Programændring

PROGRAMÆNDRING: Vi har set os nødsaget til at ændre foredraget i Dansk Heraldisk Selskab den 30. januar. I stedet for det oprindeligt annoncerede foredrag vil museumsinspektør Peter Kristiansen give et oplæg om fyrstelige anetavler i Danmark, Hertugdømmerne og Mecklenburg; et emne, han har beskæftiget sig med i en årrække og senest talt om i selskabet ved den nordiske konference i 2015 i Sønderborg. Vi arbejder på at gennemføre det først annoncerede foredrag om det heraldiske mord på jarlen af Surrey ved professor Peter Kurrild-Klitgaard i forbindelse med DHS’ generalforsamling, som planlægges afholdt den 15. maj. Mere information herom følger.