Riddarordnar och medaljer – belöningssystemets moderna återkomst

Symposium på Riddarhuset i Stockholm söndagen den 30 oktober 2022 kl. 10-16.

Det svenska belöningssystemet står inför en nystart 2023. Både Riddarordnarnas och KMO:s historiska rötter, särskilt i relation till Riddarhuset, och aspekter av det planerade moderna systemet kommer att belysas.

10:00 Inledning
· Instiftandet av tre riddarordnar 1748–51 och debatten på Riddarhuset • Martin Sunnqvist
· Ordenstecken i Riddarhusets vapensköldar • Magnus Bäckmark
· Belöningssystemets förändringar under 1700-talets andra hälft • Ylva Haidenthaller
12:00: Lunchpaus 1,5 timme
· Allt du velat veta om kommendörsätter men inte vågat fråga om • Göran Mörner
· Bakgrunden till att riddarordnarna lades vilande på 1970-talet • Martin Sunnqvist
· Den politiska processen fram till ett nytt belöningssystem • Björn von Sydow
15:30 Allmän frågestund

Evenemanget är gratis och ingen föranmälan krävs. Varmt välkommen!

Svenska Heraldiska Föreningen i samarbete med Riddarhuset.

Medverkande:
Martin Sunnqvist, jur. dr. och docent i rättshistoria, universitetslektor vid Lunds universitet, rättshistorisk
utredare åt Förtjänstutredningen 2019–21
Magnus Bäckmark, riddarhusgenealog
Ylva Haidenthaller, fil. dr. i konstvetenskap
Göran Mörner, riddarhusgenealog
Björn von Sydow, fil. dr., docent i statsvetenskap, f.d. talman, ordförande i Förtjänstutredningen 2019–21
Christian Thorén, ordensintendent vid Kungl. Maj:ts Orden, medverkar i frågestunden
Henric Åsklund, tekn. dr., ordförande i Svenska Heraldiska Föreningen, moderator