marts 11, 2019

Generalforsamling 2019

Generalförsamlingen 2019 äger rum torsdagen den 30 maj 2019 kl. 18.00 i Forsvarsmuseets aula på Akershus festning, Oslo, Norge. Kallelse med föredragningslista finns här:
februar 18, 2019

Nordisk Heraldisk Konferens i Oslo 30 maj – 2 juni 2019

Den 10 nordiska heraldiska konferensen hålls i Oslo den 30 maj – 2 juni 2019. Programmet m.m. finns under rubriken Aktiviteter på Norsk Heraldisk Forenings hemsida, […]
januar 16, 2019

Antti Matikkala in memoriam

Med stor sorg har vi nåtts av budskapet att vår styrelseledamot och kollega, den eminente finske heraldikern och historikern Antti Matikkala, avlidit plötsligt och alltför tidigt. […]
januar 1, 2019

Förlängd deadline för kollokviet i Antwerpen

Kollokviet i Antwerpen har förlängd deadline för call for papers till den 31 januari 2019. Dessutom finns nu ett formulär för ansökan om Student Sponsorship.