New book 2019: Nordic Heraldic Bookplates

The book Nordiske Heraldiske Exlibris (Nordic Heraldic Bookplates), edited by Peter Kurrild-Klitgaard, was published in May 2019. The book has 98 pages and contains 85 bookplates from the 1950s to 2019. Among the artists are Ronny Andersen, Arvid Berghman, Christian Blæsbjerg, Frederik Britze, Johannes Britze, Magnus Bäckmark, Bengt Olof Kälde, Gustaf von Numers, Jan Raneke, Vladimir Sagerlund, Sunil […]

Antti Matikkalas legat

Till hedrandet av ordenshistoriker och styrelsemedlem i SHS Antti Matikkalas minne står Societas Heraldica Scandinavica och Académie Internationale d’Héraldique (AIH) bakom inrättandet av ”Antti Matikkalas legat”. Tanken är att samla in ett grundkapital varifrån stipendier till unga heraldiker kan utbetalas i syfte att bidra till deras deltagande i internationella heraldiska kongresser och kollokvier. Styrelsen för […]