INSTÄLLD: Utflykt till Krapperup 18 april 2020

Lördagen den 18 april 2020: Heraldisk utflykt till Krapperup Ett samarrangemang mellan Societas Heraldica Scandinavica, Svenska Heraldiska Föreningen, Dansk Heraldisk Selskab och Societas Heraldica Lundensis. 09.45 Kaffe står framdukat i Brygghuset. Friherre Per Gyllenstierna, styrelseledamot i Gyllen-stiernska Krapperupsstiftelsen, hälsar oss välkomna. 10.15 Vi går genom slottet varefter intendent, fil. dr Ritwa Herjulfsdotter visar oss heraldiskt […]

Årets nordiska kommunvapen 2020: Ängelholm

Societas Heraldica Scandinavica har under år 2019 beslutat att årligen utse Årets nordiska kommunvapen. Vi kan därigenom lyfta fram en kommun som använder sitt vapen på ett bra sätt, men vi kan också uppmärksamma ett kommunvapen för dess heraldiska förtjänster. Utmärkelsen ska normalt överlämnas på International Heraldry Day den 10 juni. Under senare år har […]

Ny hemsida

Välkommen till vår nya hemsida! Vi hoppas att det ska bli lättare att hitta här nu. Vi har lagt till mer information än tidigare och kommer att arbeta vidare med att lägga till information om nordisk heraldik.

New book 2019: Nordic Heraldic Bookplates

The book Nordiske Heraldiske Exlibris (Nordic Heraldic Bookplates), edited by Peter Kurrild-Klitgaard, was published in May 2019. The book has 98 pages and contains 85 bookplates from the 1950s to 2019. Among the artists are Ronny Andersen, Arvid Berghman, Christian Blæsbjerg, Frederik Britze, Johannes Britze, Magnus Bäckmark, Bengt Olof Kälde, Gustaf von Numers, Jan Raneke, Vladimir Sagerlund, Sunil […]

Antti Matikkalas legat

Till hedrandet av ordenshistoriker och styrelsemedlem i SHS Antti Matikkalas minne står Societas Heraldica Scandinavica och Académie Internationale d’Héraldique (AIH) bakom inrättandet av ”Antti Matikkalas legat”. Tanken är att samla in ett grundkapital varifrån stipendier till unga heraldiker kan utbetalas i syfte att bidra till deras deltagande i internationella heraldiska kongresser och kollokvier. Styrelsen för […]